Liptiti là gì

Liptiti là gì?

Liptiti là một từ không có nghĩa cụ thể. Nó được tạo ra để minh họa việc sử dụng các yếu tố HTML trên blog. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ khám phá từng yếu tố này và cách chúng có thể được sử dụng để tạo nội dung trên web.

Các phần tử HTML

1. & Lt; h1 & gt;

Phần tử & lt; H1 & gt; Nó được sử dụng để xác định tiêu đề chính của một trang. Đây là yếu tố quan trọng nhất trong SEO (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) và chỉ nên được sử dụng một lần trên mỗi trang.

2. & Lt; h2 & gt;

phần tử & lt; h2 & gt; Nó được sử dụng để xác định các tiêu đề thứ cấp trên một trang. Nó có ít tầm quan trọng hơn O & LT; H1 & GT; và có thể được sử dụng nhiều lần trên một trang.

3. & lt; h3 & gt;

Phần tử & lt; H3 & gt; Nó được sử dụng để đặt tiêu đề cấp ba trên một trang. Như o & lt; h2 & gt ;, nó có tầm quan trọng thấp hơn O & lt; h1 & gt; và có thể được sử dụng nhiều lần trên một trang.

4. & Lt; mạnh mẽ & gt;

Phần tử & lt; mạnh mẽ & gt; Nó được sử dụng để làm nổi bật một văn bản táo bạo. Nó có thể được sử dụng để nhấn mạnh các từ hoặc cụm từ quan trọng trong nội dung.

5. & Lt; p & gt;

Phần tử & lt; p & g; Nó được sử dụng để xác định một đoạn văn bản. Nó được sử dụng rộng rãi để tách và sắp xếp nội dung trong các khối văn bản.

6. & Lt; span & gt;

phần tử & lt; span & gt; Nó được sử dụng để áp dụng các kiểu cụ thể cho một đoạn trích văn bản. Nó có thể được sử dụng cùng với CSS để thay đổi màu sắc, kích thước hoặc kiểu của văn bản.

7. & Lt; ol & gt; E & lt; li & gt;

Phần tử & lt; ol & gt; Nó được sử dụng để tạo một danh sách có trật tự, trong khi phần tử & lt; li & gt; Nó được sử dụng để xác định từng mục trong danh sách. Các yếu tố này rất hữu ích để tạo danh sách được đánh số.

8. & lt; Bảng & gt; E & lt; tbody & gt; & lt; td & gt;

Các yếu tố này được sử dụng để tạo bảng. Phần tử & lt; bảng & gt; Xác định chính bảng, o & lt; thead & gt; Xác định tiêu đề bảng, o & lt; tr & gt; xác định một dòng của bảng, o & lt; th & gt; Xác định một ô tiêu đề và O & lt; tbody & gt; Xác định cơ thể của bảng. Phần tử & lt; td & gt; Xác định một ô dữ liệu.

9. & lt; a & gt;

Phần tử & lt; a & gt; Nó được sử dụng để tạo liên kết trên một trang. Nó có thể được sử dụng để hướng người dùng đến các trang, tệp hoặc phần khác trong cùng một trang.

10. & lt; ref & gt;

Phần tử & lt; ref & gt; Nó không phải là một phần tử HTML hợp lệ. Nó đã được sử dụng trong ví dụ này chỉ để minh họa rằng không phải tất cả các yếu tố được đề cập đều hợp lệ.

11. & Lt; iframe & gt;

Phần tử & lt; iframe & gt; Nó được sử dụng để kết hợp nội dung từ các trang hoặc trang web khác trong một trang. Nó được sử dụng rộng rãi để hiển thị video YouTube, bản đồ Google Maps, trong số những người khác.

Các yếu tố và tài nguyên khác

Ngoài các phần tử HTML được đề cập ở trên, còn có các tính năng khác có thể được sử dụng trên blog, chẳng hạn như:

 • Đoạn trích nổi bật
 • Sitelinks
 • Đánh giá
 • thụt lề
 • Hình ảnh
 • Mọi người cũng hỏi
 • Gói cục bộ
 • Bảng kiến ​​thức
 • Câu hỏi thường gặp
 • Tin tức
 • Gói hình ảnh
 • Video
 • Video nổi bật
 • Video băng chuyền
 • Câu chuyện hàng đầu
 • Công thức nấu ăn
 • Công việc
 • Twitter
 • Băng chuyền Twitter
 • Tìm kết quả trên
 • Xem kết quả về
 • Các tìm kiếm liên quan
 • Quảng cáo TOP
 • Quảng cáo dưới cùng
 • Carousel
 • Sự kiện
 • Gói khách sạn
 • Chuyến bay
 • Công việc
 • Gói địa chỉ
 • Sản phẩm liên quan
 • Sản phẩm phổ biến
 • Quảng cáo mua sắm
 • Các tính năng này có thể được sử dụng để làm phong phú nội dung của blog và cung cấp trải nghiệm đầy đủ hơn cho độc giả.

  Tóm lại, các yếu tố HTML được đề cập trong bài viết này là nền tảng cho việc tạo nội dung trên web. Chúng cho phép bạn cấu trúc và sắp xếp nội dung, áp dụng các kiểu, tạo danh sách và liên kết và kết hợp nội dung từ các trang khác. Ngoài ra, có các tính năng khác có thể được sử dụng để làm phong phú nội dung và cung cấp trải nghiệm đầy đủ hơn cho độc giả.

  Scroll to Top