Văn học là gì

Văn học là gì?

Văn học là một khái niệm được sử dụng trong lĩnh vực văn học để chỉ các đặc điểm và yếu tố tạo nên một tác phẩm văn học. Thông qua văn học, một tác phẩm được công nhận là văn học, phân biệt với các loại văn bản khác, chẳng hạn như khoa học hoặc báo chí.

Đặc điểm của văn học

Có một số đặc điểm có thể được xem xét trong phân tích tài liệu của một tác phẩm. Một số trong những cái chính là:

 • Thẩm mỹ: Văn học có mối quan tâm về hình thức và ngôn ngữ, tìm kiếm biểu hiện nghệ thuật và thẩm mỹ.
 • Trí tưởng tượng: Văn học cho phép tạo ra các thế giới giả tưởng và khai thác trí tưởng tượng.
 • Tính chủ quan: Văn học thể hiện cảm xúc, cảm xúc và thế giới quan của tác giả.
 • Liên văn bản: Các cuộc đối thoại văn học với các tác phẩm văn học khác, tham khảo chúng và ảnh hưởng đến nhau.
 • Các yếu tố của văn học

  Ngoài các đặc điểm, còn có các yếu tố góp phần vào tài liệu của một tác phẩm. Một số yếu tố này là:

  • tường thuật: Sự hiện diện của một câu chuyện hoặc cốt truyện là một yếu tố cơ bản trong văn học.
  • Nhân vật: Các nhân vật là những nhân vật hư cấu mang đến câu chuyện về cuộc sống.
  • Quan điểm: Văn học có thể được thuật lại ở người thứ nhất, người thứ ba hoặc thậm chí trong các quan điểm khác nhau.
  • Số liệu ngôn ngữ: Việc sử dụng các phép ẩn dụ, so sánh và các số liệu ngôn ngữ khác làm phong phú biểu thức văn học.

  Tầm quan trọng của văn học

  Văn học rất quan trọng bởi vì thông qua nó, văn học khác với các loại văn bản khác. Nó cho phép văn học được công nhận là một hình thức nghệ thuật và biểu hiện, cho phép truyền tải, giải trí và truyền tải kiến ​​thức.

  Ngoài ra, văn học cũng góp phần bảo tồn văn hóa và lịch sử của một dân tộc, vì văn học có thể miêu tả và truyền tải các giá trị, phong tục và kinh nghiệm của một xã hội.

  Tóm lại, văn học là một khái niệm cơ bản để hiểu và đánh giá cao văn học, nhận ra các đặc điểm và yếu tố của nó làm cho nó trở nên độc đáo và đặc biệt.

  Scroll to Top