Tuyên bố nội dung là gì

Tuyên bố nội dung là gì?

Tuyên bố nội dung là một thực tế được sử dụng để mô tả nội dung của sản phẩm hoặc bao bì rõ ràng và chính xác. Điều đặc biệt quan trọng đối với những người bị khiếm thị vì nó cho phép họ có quyền truy cập vào thông tin sản phẩm theo cách có thể truy cập được.

Tại sao khai báo nội dung lại quan trọng?

Tuyên bố nội dung rất quan trọng vì nó đảm bảo rằng tất cả mọi người, bất kể những hạn chế của họ, có thể có quyền truy cập vào thông tin về một sản phẩm. Đó là nền tảng để đảm bảo bao gồm và cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người.

Cách tạo câu lệnh NỘI DUNG?

Để đưa ra một câu lệnh nội dung, bạn cần tuân theo một số hướng dẫn. Đầu tiên, điều quan trọng là sử dụng một ngôn ngữ rõ ràng và khách quan, tránh các thuật ngữ kỹ thuật hoặc mơ hồ. Ngoài ra, điều cần thiết là mô tả tất cả các đặc tính sản phẩm, chẳng hạn như kích thước, màu sắc, vật liệu, chức năng, trong số các đặc điểm khác.

Cũng nên sử dụng các tài nguyên trực quan như hình ảnh hoặc hình minh họa để bổ sung cho mô tả của sản phẩm. Những tài nguyên này có thể đặc biệt hữu ích cho những người khiếm thị.

Ví dụ về khai báo nội dung:

 • Sản phẩm: T -shirt
 • Màu: Đen
 • Kích thước: M
 • Vật liệu: Bông
 • In: Logo thương hiệu
 • Mô tả: Bông đen t -shirt với logo thương hiệu in. Kích thước M. • sản phẩm
  màu
  kích thước
  tài liệu
  Stampeth


  T -Shirt
  Đen
  M
  Bông
  Logo thương hiệu

  Tóm lại, khai báo nội dung là một thực tế quan trọng để đảm bảo khả năng tiếp cận và bao gồm tất cả mọi người. Khi đưa ra một tuyên bố nội dung, điều cần thiết là sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và khách quan, mô tả tất cả các đặc điểm sản phẩm và sử dụng tài nguyên trực quan khi cần thiết.

  Scroll to Top