Tội phạm quân sự là gì

Tội phạm quân sự là gì?

Tội phạm quân sự là một hành vi phạm tội hình sự của quân nhân trong việc thực thi nhiệm vụ của họ hoặc vì họ. Những tội ác này được điều chỉnh bởi Bộ luật Hình sự quân sự (CPM) và có các quy tắc và thủ tục điều tra và phán quyết riêng của họ.

Các loại tội phạm quân sự

Có một số loại tội phạm quân sự được cung cấp trong Bộ luật Hình sự quân sự. Một số ví dụ là:

 • DeserCtion;
 • Sự không phù hợp;
 • Bài viết từ bỏ;
 • Sự khinh miệt trên;
 • Vi phạm bí mật;
 • Tham nhũng thụ động hoặc tích cực;
 • giết người;
 • Hiếp dâm;
 • Trong số những người khác.
 • Điều tra và phán đoán

  Cuộc điều tra và phán đoán về các tội phạm quân sự được thực hiện bởi công lý quân sự, nơi có cấu trúc riêng để đối phó với các trường hợp này. Quá trình này có thể liên quan đến sự tham gia của một hội đồng tư pháp, bao gồm các nhân viên quân sự có cùng bằng sáng chế với bị cáo.

  dương vật được dự đoán

  Các hình phạt được cung cấp cho các tội phạm quân sự khác nhau tùy theo mức độ nghiêm trọng của vi phạm. Chúng có thể bao gồm từ cảnh báo đến vụ bắt giữ đóng. Ngoài ra, quân đội bị kết án cũng có thể bị trừng phạt hành chính, chẳng hạn như mất vị trí hoặc tốt nghiệp.

  Tầm quan trọng của kỷ luật quân sự

  Kỷ luật quân sự là nền tảng cho hoạt động đúng đắn của các lực lượng vũ trang và để duy trì hệ thống phân cấp và trật tự. Tội phạm quân sự bị trừng phạt nghiêm ngặt hơn các tội ác thông thường, vì chúng đại diện cho một sự phá vỡ trong kỷ luật và sự tự tin cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ quân sự.

  Kết luận

  Tội phạm quân sự là một hành vi phạm tội hình sự của quân nhân trong việc thực thi nhiệm vụ của họ hoặc vì họ. Những tội ác này được điều chỉnh bởi Bộ luật Hình sự quân sự và có các quy tắc và thủ tục điều tra và phán quyết riêng của họ. Kỷ luật quân sự là rất quan trọng đối với hoạt động đúng đắn của các lực lượng vũ trang, và các tội phạm quân sự bị trừng phạt nghiêm ngặt hơn các tội phạm thông thường.

  Scroll to Top