Thủ tục tố tụng hình sự là gì

Thủ tục tố tụng hình sự là gì?

Thủ tục tố tụng hình sự là một tập hợp các thủ tục pháp lý nhằm xác định trách nhiệm của một người bị buộc tội phạm tội. Thông qua các thủ tục tố tụng hình sự, công lý và việc áp dụng luật pháp được tìm kiếm trong các trường hợp phạm tội hình sự.

Thủ tục tố tụng hình sự hoạt động như thế nào?

Quá trình hình sự theo một loạt các giai đoạn, có thể thay đổi tùy theo hệ thống pháp lý của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, nói chung, quá trình hình sự liên quan đến các giai đoạn sau:

 • Cuộc điều tra của cảnh sát: là giai đoạn ban đầu của quá trình, trong đó cảnh sát tiến hành điều tra để thu thập bằng chứng và bằng chứng về tội phạm;
 • Khiếu nại hoặc khiếu nại: Sau khi kết thúc cuộc điều tra, công tố viên hoặc nạn nhân có thể gửi khiếu nại hoặc khiếu nại chính thức đối với bị cáo;
 • nhận được khiếu nại: Thẩm phán phân tích khiếu nại và quyết định có chấp nhận nó hay không, bắt đầu giai đoạn hướng dẫn;
 • Hướng dẫn: là giai đoạn trong đó bằng chứng được tạo ra và các nhân chứng được nghe từ cả lời buộc tội và phòng thủ;
 • Các cáo buộc cuối cùng: Sau khi giảng dạy, các bên có những cáo buộc cuối cùng, tóm tắt các lập luận và bằng chứng được trình bày;
 • Phán quyết: Thẩm phán quyết định liệu bị cáo có tội hay vô tội hay không, áp dụng hình phạt tương ứng trong trường hợp bị kết án;
 • Kháng cáo: Các bên có thể kháng cáo quyết định của thẩm phán, tìm kiếm đánh giá về bản án;
 • Thực thi hình phạt: Nếu bản án được duy trì, giai đoạn của hình phạt của bị cáo bắt đầu.
 • Tầm quan trọng của thủ tục tố tụng hình sự

  Thủ tục tố tụng hình sự là cơ bản để đảm bảo công lý và bảo vệ các quyền cá nhân. Thông qua đó, nó tìm cách tránh các kết án không công bằng và đảm bảo rằng thủ phạm phải chịu trách nhiệm cho hành vi của họ.

  Ngoài ra, quá trình hình sự cũng góp phần duy trì trật tự xã hội, trừng phạt những người phạm tội và ngăn chặn việc thực hành các tội phạm mới.
  Mô tả


  bị buộc tội

  Người bị buộc tội phạm tội.


  Dịch vụ truy tố công cộng

  Tổ chức chịu trách nhiệm về sự buộc tội và bảo vệ lợi ích của xã hội.


  Luật sư bào chữa

  Chuyên nghiệp chịu trách nhiệm đại diện và bảo vệ bị cáo trong quá trình.


  Kiểm tra

  Các yếu tố chứng minh lỗi hoặc vô tội của bị cáo, chẳng hạn như tài liệu, nhân chứng, chuyên môn, trong số những người khác.


  Thẩm phán

  Chịu trách nhiệm tiến hành quy trình, phân tích bằng chứng và đưa ra câu.

  Điều quan trọng cần lưu ý là mỗi quốc gia có hệ thống pháp lý riêng và luật riêng của mình, điều này có thể ảnh hưởng đến hoạt động và các giai đoạn của thủ tục tố tụng hình sự.

  Scroll to Top