Số EVP là gì

Số EVP là gì?

Số lượng EVP hoặc giọng nói thụ động tương đương, là một số liệu được sử dụng để đo lường hiệu quả của một chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số. Nó đại diện cho số lần người dùng tương tác với quảng cáo hoặc nội dung, cho dù bằng cách nhấp vào liên kết, chia sẻ trên mạng xã hội, để lại nhận xét, trong số các hành động khác.

Cách tính số EVP?

Để tính toán số lượng EVP, bạn cần truy cập dữ liệu tương tác của người dùng với nội dung hoặc quảng cáo. Thông tin này có thể được lấy thông qua các công cụ phân tích dữ liệu, chẳng hạn như Google Analytics.

Khi bạn có quyền truy cập vào dữ liệu tương tác, bạn có thể thêm số lần nhấp, chia sẻ, nhận xét, trong số các hành động khác và nhận tổng số EVP.

Tại sao số EVP lại quan trọng?

Số lượng EVP rất quan trọng vì nó chỉ ra mức độ tham gia của người dùng với nội dung hoặc quảng cáo. Số lượng EVP càng lớn, sự tham gia của người dùng càng lớn và do đó, hiệu quả của chiến dịch tiếp thị càng lớn.

Ngoài ra, số EVP cũng có thể được sử dụng làm chỉ số thành công chiến dịch, cho phép bạn đánh giá xem các mục tiêu có đạt được hay không và nếu có lợi tức đầu tư.

Ví dụ về tính toán số EVP:

 • Số lượng nhấp chuột: 100
 • Số lượng cổ phiếu: 50
 • Số nhận xét: 20
 • Số lượng lượt thích: 200
 • Số EVP = 100 + 50 + 20 + 200 = 370

  Trong ví dụ này, số EVP là 370, cho thấy mức độ tham gia của người dùng tốt với nội dung hoặc quảng cáo.
  hành động
  Số lượng


  Nhấp vào
  100  Cổ phiếu
  50


  Nhận xét
  20  lượt thích

  200

  Scroll to Top