Quy chế bình đẳng chủng tộc là gì

Quy chế bình đẳng chủng tộc là gì?

Quy chế bình đẳng chủng tộc là một luật pháp Brazil tìm cách thúc đẩy sự bình đẳng của các quyền và chống phân biệt chủng tộc. Nó được tạo ra với mục tiêu đảm bảo các cơ hội bình đẳng và tôn trọng sự đa dạng về chủng tộc trong nước.

Điểm chính của trạng thái bình đẳng chủng tộc

Quy chế bình đẳng chủng tộc giải quyết các khía cạnh khác nhau liên quan đến việc thúc đẩy bình đẳng chủng tộc. Một số điểm chính là:

 • Công nhận và đánh giá cao văn hóa Afro-Brazil;
 • Chiến đấu chống phân biệt chủng tộc và phân biệt chủng tộc;
 • Đảm bảo các cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận giáo dục, y tế, công việc, nhà ở, trong số những người khác;
 • Tạo ra các chính sách công cộng để thúc đẩy bình đẳng chủng tộc;
 • Khuyến khích sự tham gia của dân số da đen trong không gian quyền lực và quyết định;
 • Bảo vệ và Bảo tồn các quyền của các dân tộc và cộng đồng truyền thống;
 • Sửa chữa thiệt hại do phân biệt chủng tộc;
 • Kích thích nghiên cứu và sản xuất kiến ​​thức về lịch sử và văn hóa Afro-Brazil.
 • Tầm quan trọng của quy chế bình đẳng chủng tộc

  Quy chế bình đẳng chủng tộc là vô cùng quan trọng đối với việc xây dựng một xã hội công bằng và bình đẳng hơn. Ông nhận ra tầm quan trọng của văn hóa Afro-Brazil và tìm cách chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có mặt trong xã hội Brazil.

  Ngoài ra, tình trạng thúc đẩy các hành động khẳng định và chính sách công nhằm đảm bảo các cơ hội bình đẳng cho dân số da đen, trong lịch sử đã loại trừ và bị thiệt thòi.

  Với thời hiệu bình đẳng chủng tộc, Brazil tìm cách thúc đẩy thúc đẩy bình đẳng chủng tộc và xây dựng một xã hội toàn diện và đa dạng hơn.
  Lợi ích của quy chế bình đẳng chủng tộc


  Định giá văn hóa Afro-Brazil


  Chống phân biệt chủng tộc và phân biệt chủng tộc


  Cơ hội bình đẳng


  Thúc đẩy sự đa dạng và bao gồm


  Sửa chữa thiệt hại do phân biệt chủng tộc  <Đánh giá>
  Scroll to Top