PCMSO là gì

PCMSO là gì?

PCMSO (Chương trình kiểm soát y tế sức khỏe nghề nghiệp) là một tài liệu bắt buộc đối với tất cả các công ty có nhân viên được thuê bởi chế độ CLT (hợp nhất luật lao động). Đây là một phần của các tiêu chuẩn quy định (NRS) của Bộ Lao động và Việc làm và nhằm mục đích thúc đẩy sức khỏe và an toàn của người lao động.

Tại sao PCMSO lại quan trọng?

PCMSO rất quan trọng vì nó nhằm mục đích ngăn ngừa và chẩn đoán các bệnh liên quan đến nghề nghiệp hoặc công việc có thể có. Nó thiết lập các hướng dẫn để tiến hành nhập học, định kỳ, trở lại làm việc, chức năng và bác bỏ các kỳ thi y tế, cũng như xác định các hành động kiểm soát và phòng ngừa rủi ro môi trường.

Các yếu tố của PCMSO là gì?

PCMSO phải chứa các yếu tố sau:

 • Nhận dạng công ty;
 • Lập kế hoạch hàng năm với lịch hành động;
 • Thực hiện các kỳ thi y tế cụ thể;
 • Chuẩn bị các báo cáo và báo cáo;
 • Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát;
 • Đăng ký và bảo trì dữ liệu công nhân;
 • Tích hợp với các chương trình sức khỏe và an toàn khác tại nơi làm việc.
 • Ai nên xây dựng PCMSO?

  PCMSO nên được chuẩn bị bởi một bác sĩ nghề nghiệp, đủ điều kiện hợp lệ và đăng ký với Hội đồng Y khoa Khu vực (CRM). Chuyên gia này chịu trách nhiệm thực hiện các kỳ thi y tế, đưa ra các báo cáo và hướng dẫn công ty về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát rủi ro.

  Các hình phạt cho sự không hoàn thành với PCMSO là gì?

  Không tuân thủ PCMSO có thể dẫn đến các hình phạt cho công ty, chẳng hạn như tiền phạt và cấm thành lập. Ngoài ra, việc thiếu chương trình có thể làm tổn hại đến sức khỏe và sự an toàn của người lao động, làm tăng nguy cơ tai nạn và bệnh nghề nghiệp.

  Do đó, điều cần thiết là các công ty phải tuân theo các tiêu chuẩn và quy định liên quan đến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, bao gồm cả việc chuẩn bị và thực hiện PCMSO.

  Tài liệu tham khảo:

 • Bộ Lao động và Việc làm – NR 07
 • không

  Scroll to Top