NR18 là gì

NR18 là gì?

NR18, còn được gọi là tiêu chuẩn quy định 18, là một tiêu chuẩn an toàn lao động thiết lập các hướng dẫn và yêu cầu tối thiểu để đảm bảo an toàn và sức khỏe của công nhân ngành xây dựng.

Mục tiêu của NR18

Mục tiêu chính của NR18 là ngăn ngừa các vụ tai nạn và bệnh tật nghề nghiệp, thúc đẩy môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho công nhân xây dựng. Nó thiết lập các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa rủi ro, cũng như hướng dẫn sử dụng chính xác các thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) và tập thể (EPCS).

Yêu cầu chính của NR18

NR18 bao gồm một loạt các yêu cầu phải được theo sau bởi các công ty xây dựng. Một số yêu cầu chính là:

 • Chuẩn bị một chương trình điều kiện làm việc và môi trường trong ngành xây dựng (PCMAT);
 • Thực hiện đào tạo cụ thể cho người lao động;
 • Sử dụng các thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp (PPE);
 • Thực hiện các biện pháp phòng ngừa giảm;
 • Đảm bảo các điều kiện vệ sinh và thoải mái đầy đủ tại nơi làm việc;
 • Bảo trì định kỳ và kiểm tra thiết bị làm việc;
 • Cấm công việc của trẻ em dưới 18 tuổi trong các hoạt động nguy hiểm hoặc không lành mạnh;
 • Trong số những người khác.
 • Tầm quan trọng của NR18

  NR18 là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của công nhân xây dựng. Bằng cách đáp ứng các yêu cầu được thiết lập theo tiêu chuẩn, có thể giảm đáng kể số lượng tai nạn nghề nghiệp và các bệnh nghề nghiệp, cung cấp môi trường làm việc an toàn và lành mạnh hơn.

  Kết luận

  NR18 là một chuẩn mực thiết yếu cho ngành xây dựng, vì nó thiết lập các hướng dẫn và yêu cầu tối thiểu để đảm bảo an toàn và sức khỏe của người lao động. Điều cần thiết là các công ty tuân thủ các quyết định của tiêu chuẩn, nhằm mục đích ngăn chặn các vụ tai nạn và bệnh tật nghề nghiệp, và cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh.

  Scroll to Top