Nội soi cảnh sát dân sự là gì

Papilloscopy trong cảnh sát dân sự là gì?

Papilloscopy là một lĩnh vực hành động trong cảnh sát dân sự dành riêng cho nghiên cứu và phân tích dấu vân tay. Kỹ thuật này được sử dụng để xác định mọi người thông qua các đặc điểm độc đáo có trong dấu vân tay của họ.

Làm thế nào để nosscopy hoạt động?

Papilloscopy sử dụng các phương pháp khoa học để thu thập, phân tích và so sánh dấu vân tay được tìm thấy ở những nơi của tội phạm, đối tượng và tài liệu. Phân tích này được thực hiện thông qua các thiết bị chuyên dụng và cũng với sự giúp đỡ của các chuyên gia được đào tạo.

Dấu vân tay là duy nhất cho mỗi cá nhân, được hình thành bởi các cresters và các rãnh tạo thành các thiết kế đặc trưng. Các bản vẽ này được phân loại thành các loại như vòm, clip và verticiles và được sử dụng để xác định con người.

Tầm quan trọng của nội soi nhú trong cảnh sát dân sự

Papilloscopy đóng một vai trò quan trọng trong điều tra tội phạm, vì dấu vân tay được coi là bằng chứng chuyên môn không thể bác bỏ. Ngoài ra, nhận dạng thông qua dấu vân tay là một cách nhanh chóng và chính xác để liên kết một cá nhân với một tội phạm.

Kỹ thuật này cũng được sử dụng để xác định xác chết, người mất tích và trong việc cấp tài liệu, chẳng hạn như thẻ ID và hộ chiếu.

Curiosity: Papilloscopy được giới thiệu ở Brazil vào năm 1903 bởi nhà nhân chủng học người Ý Cesare Lombroso, và từ đó đã được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực an toàn công cộng.

 • Bộ sưu tập dấu vân tay ở những nơi tội phạm
 • Phân tích và so sánh dấu vân tay
 • Nhận dạng người thông qua dấu vân tay
 • Phát hành các tài liệu dựa trên dấu vân tay • Các kỹ thuật được sử dụng trong Papilloscopy
  Mô tả


  Dactiloscopy
  Phân tích in kỹ thuật số


  Poroscopy
  Phân tích các ấn tượng xốp, chẳng hạn như cọ và cây trồng


  Chiroscopy
  Phân tích ấn tượng tay


  Podoscopy
  Phân tích ấn tượng chân

  <Đoạn trích nổi bật>

  <Đánh giá>
  Scroll to Top