Những gì hoạt động tốt ở Renainf

Điều gì hoạt động tốt trong Renainf?

Mất hoạt động trong Renainf là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ các khoản phạt lưu lượng được mặc định. Renainf là từ viết tắt của Cơ quan đăng ký vi phạm giao thông quốc gia, một hệ thống được sử dụng bởi Bộ Giao thông Quốc gia (DENATRAN) để đăng ký và kiểm soát các hành vi phạm tội của các tài xế.

Renainf hoạt động như thế nào?

Renainf là một cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin về vi phạm giao thông do trình điều khiển gây ra. Khi vi phạm được đăng ký, nó được đăng ký trong hệ thống và được liên kết với CPF hoặc CNPJ của chủ sở hữu xe.

Tiền phạt lưu lượng được phân loại thành hai loại: hoạt động phạt tiền và không hoạt động. Vụ phạt hoạt động là một trong đó mặc định, nghĩa là chủ sở hữu của chiếc xe đã không trả trong thời hạn đã được thiết lập.

Hậu quả của tiền phạt hoạt động là gì?

Khi tiền phạt giao thông trở nên hoạt động, chủ sở hữu của chiếc xe phải chịu một loạt các hậu quả, chẳng hạn như:

 • trở ngại để thực hiện việc chuyển quyền sở hữu xe;
 • trở ngại để có được hoặc gia hạn giấy phép lái xe quốc gia (CNH);
 • trở ngại để cấp giấy chứng nhận đăng ký và cấp phép xe (CRLV);
 • Đăng ký nợ trong nợ hoạt động và có thể dẫn đến việc thu tiền tư pháp;
 • Ứng dụng lãi và tiền phạt trên giá trị ban đầu của tiền phạt;
 • Hạn chế để có được tài chính và các khoản vay;
 • Hạn chế tham gia vào hồ sơ dự thầu công khai;
 • Hạn chế chứng chỉ âm;
 • Hạn chế để thực hiện các chuyến đi quốc tế.
 • Điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng tiền phạt hoạt động ở Renainf không quy định, tức là không có thời hạn để nợ được tha thứ. Do đó, điều cần thiết là chủ sở hữu của chiếc xe thường xuyên hóa tình huống càng sớm càng tốt, do đó tránh được các vấn đề tiếp theo.
  Hậu quả
  Mô tả


  Truyền trở ngại
  Chủ sở hữu không được bán hoặc chuyển xe trong khi khoản tiền phạt mặc định.


  trở ngại để có được hoặc gia hạn CNH
  Người lái xe sẽ không thể có được hoặc gia hạn giấy phép lái xe quốc gia miễn là có tiền phạt tích cực thay mặt anh ta.


  trở ngại để phát hành CRLV
  Giấy chứng nhận cấp phép và đăng ký xe sẽ không được cấp cho đến khi có tiền phạt mặc định.


  Đăng ký nợ hoạt động
  Nợ có thể được nhập vào nợ hoạt động và có thể dẫn đến việc thu tiền tư pháp.


  Ứng dụng lãi và tiền phạt
  Về giá trị ban đầu của tiền phạt, tiền lãi và tiền phạt sẽ được áp dụng.


  Hạn chế tài chính và các khoản vay
  Chủ sở hữu của chiếc xe có thể có những hạn chế để có được tài chính và các khoản vay.


  Hạn chế cho hồ sơ dự thầu công khai
  Chủ sở hữu của chiếc xe có thể có những hạn chế để tham gia vào hồ sơ dự thầu công cộng.


  Hạn chế chứng chỉ âm
  Chủ sở hữu của chiếc xe có thể có những hạn chế để có được chứng chỉ âm.


  Hạn chế cho du lịch quốc tế
  Chủ sở hữu của chiếc xe có thể có những hạn chế để thực hiện du lịch quốc tế.

  Do đó, điều cần thiết là các tài xế luôn nhận thức được tiền phạt giao thông của họ và thực hiện thanh toán trong thời hạn đã được thiết lập, do đó tránh được mức phạt hoạt động trong Renainf.

  Scroll to Top