Năng lực trường là gì

Công suất trường là gì?

Công suất hiện trường là một khái niệm được sử dụng trong kỹ thuật nông học và nông nghiệp để xác định lượng nước mà đất có khả năng giữ lại sau khi thoát nước dư thừa. Đây là một thông số quan trọng để quản lý thủy lợi và lập kế hoạch canh tác.

Công suất trường được tính như thế nào?

Công suất hiện trường được xác định thông qua các thử nghiệm tại hiện trường hoặc phòng thí nghiệm. Trong thử nghiệm hiện trường, một mẫu đất được thu thập và đặt trong một thùng chứa. Đất sau đó được bão hòa với nước và để ráo nước trong một khoảng thời gian. Sau khi thoát nước, lượng nước được giữ lại trong đất được đo và ghi lại là dung lượng trường.

Trong thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, một mẫu đất được đặt trong xi lanh lấy mẫu và bão hòa với nước. Xi lanh sau đó được đặt trên phễu của Buchner và kết nối với hệ thống chân không. Nước được thoát ra khỏi đất dưới chân không và lượng nước được giữ lại được đo và ghi lại là dung lượng trường.

Tầm quan trọng của trường?

Công suất hiện trường là một thông số quan trọng để quản lý tưới vì nó chỉ ra lượng nước mà đất có khả năng giữ lại sau khi thoát nước dư thừa. Biết được dung lượng trường của đất cho phép bạn xác định lượng nước cần thiết để tưới cho cây trồng đúng cách, tránh cả sự vắng mặt và nước thừa.

Ngoài ra, công suất hiện trường cũng được sử dụng trong kế hoạch cây trồng, vì nó ảnh hưởng đến việc lựa chọn các loài thực vật được trồng trong một khu vực nhất định. Thực vật yêu cầu đất ẩm hơn có thể không phát triển đúng trong đất có công suất thấp.

Công suất hiện trường bị ảnh hưởng như thế nào?

Công suất hiện trường có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, chẳng hạn như loại đất, kết cấu đất, sự hiện diện của chất hữu cơ, nén đất, trong số những yếu tố khác. Đất đất sét có xu hướng có công suất trường lớn hơn, vì chúng giữ được nhiều nước hơn trong khi đất cát có công suất trường nhỏ hơn.

Sự hiện diện của chất hữu cơ đất cũng có thể làm tăng công suất hiện trường, vì chất hữu cơ hoạt động như một miếng bọt biển, giữ nước. Mặt khác, nén đất có thể làm giảm công suất trường khi nó làm giảm độ xốp của đất và gây khó khăn cho việc thoát nước.

 • Các loại đất và dung lượng trường
 • Tầm quan trọng của năng lực hiện trường trong thủy lợi
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến công suất hiện trường • Loại đất
  dung lượng trường


  Clay
  Cao


  Sandy
  Thấp

  Scroll to Top