Metanalysis là gì

Meta -Analysis là gì?

Meta -Analysis là một kỹ thuật thống kê được sử dụng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học để kết hợp và phân tích kết quả của một số nghiên cứu độc lập về một chủ đề cụ thể. Nó cho phép ước tính chính xác hơn về hiệu quả của một can thiệp hoặc điều trị, khi xem xét số lượng lớn người tham gia và dữ liệu.

Làm thế nào để meta -analysis hoạt động?

Để thực hiện một phân tích tổng hợp, cần phải chọn các nghiên cứu liên quan về chủ đề được đề cập. Những nghiên cứu này nên độc lập, có phương pháp đầy đủ và có kết quả có thể đo lường được. Từ đó, dữ liệu của mỗi nghiên cứu được trích xuất và kết hợp thống kê, có tính đến kích thước mẫu và chất lượng của các nghiên cứu.

Một trong những biện pháp chính được sử dụng trong meta -analysis là “hiệu ứng trung bình có trọng số”, đại diện cho hiệu ứng trung bình của các hiệu ứng được tìm thấy trên các nghiên cứu riêng lẻ, được tính theo kích thước mẫu của mỗi nghiên cứu. Biện pháp này cho phép ước tính hiệu quả trung bình của can thiệp hoặc điều trị trong câu hỏi, cũng như sự thay đổi của nó.

Ưu điểm của Meta -Analysis

Meta -Analysis có một số lợi thế so với các phương pháp phân tích dữ liệu khác. Một số trong số chúng là:

 • Mở rộng kích thước mẫu: Khi kết hợp kết quả của một số nghiên cứu, Meta -analysis làm tăng kích thước mẫu, giúp cải thiện ước tính;
 • Xác định các mẫu và xu hướng: Meta -analysis cho phép bạn xác định các tiêu chuẩn và xu hướng trong kết quả của các nghiên cứu, ngay cả khi chúng mâu thuẫn hoặc không kết luận riêng lẻ;
 • Tổng quát hóa kết quả: Khi xem xét số lượng người tham gia và bối cảnh lớn hơn, Meta -analysis cho phép bạn khái quát kết quả cho dân số rộng hơn;
 • Phát hiện hiệu ứng nhỏ: Meta -analysis đặc biệt hữu ích để phát hiện các hiệu ứng nhỏ, có thể không được chú ý trong các nghiên cứu riêng lẻ với các mẫu nhỏ hơn;
 • Xác định các nguồn không đồng nhất: Meta -analysis cho phép bạn điều tra các nguồn không đồng nhất có thể xảy ra giữa các nghiên cứu, chẳng hạn như sự khác biệt về phương pháp hoặc đặc điểm của người tham gia.
 • Ví dụ về phân tích tổng hợp:

  Một ví dụ về ứng dụng của meta -analysis là sự đánh giá về hiệu quả của một loại thuốc cụ thể trong điều trị bệnh. Một số nghiên cứu độc lập có thể đã được thực hiện về chủ đề này, với kết quả khác nhau. Meta -analysis cho phép bạn kết hợp các kết quả này và ước tính chính xác hơn về tác dụng của thuốc, có tính đến kích thước mẫu và chất lượng của các nghiên cứu.
  Nghiên cứu
  cỡ mẫu
  Tác dụng của y học


  Nghiên cứu 1
  100 người tham gia
  Cải thiện 10%


  Nghiên cứu 2
  200 người tham gia
  Cải thiện 15%


  Nghiên cứu 3
  150 người tham gia
  5% Cải thiện

  Trong ví dụ giả tưởng này, meta -analysis có thể kết hợp kết quả của ba nghiên cứu và ước tính tác dụng trung bình của thuốc, có tính đến kích thước mẫu của mỗi nghiên cứu. Giả sử rằng nghiên cứu 2 có trọng lượng lớn hơn do cỡ mẫu của nó, meta -analysis có thể kết luận rằng thuốc có tác dụng trung bình là cải thiện 12%, với tỷ lệ sai số là 2%.

  Scroll to Top