Lọc màng bụng là gì

Lọc màng bụng là gì?

Lọc màng bụng là một thủ tục y tế được sử dụng để điều trị bệnh nhân suy thận mãn tính. Đây là một hình thức điều trị thay thế thận giúp loại bỏ chất thải và chất lỏng dư thừa khỏi cơ thể khi thận không còn có thể thực hiện chức năng này đúng.

Làm thế nào để lọc màng bụng hoạt động như thế nào?

Lọc màng bụng sử dụng màng phúc mạc, bao gồm khoang bụng làm bộ lọc tự nhiên. Trong quá trình làm thủ thuật, một chất lỏng đặc biệt gọi là chất lỏng lọc máu được đưa vào khoang bụng thông qua ống thông. Chất lỏng này vẫn còn trong khoang bụng trong một khoảng thời gian, cho phép các chất độc và chất lỏng dư thừa được loại bỏ khỏi cơ thể.

Các loại lọc máu phúc mạc

Có hai loại lọc màng bụng chính: lọc màng bụng ngoại trú liên tục (DPAC) và lọc màng bụng tự động (DPA). Trong DPAC, bệnh nhân thực hiện thủ tục thủ công nhiều lần trong ngày. Đã có trong DPA, một máy được gọi là Cycler thực hiện quá trình vào ban đêm, trong khi bệnh nhân ngủ.

Ưu điểm của lọc máu phúc mạc

Lọc màng bụng có một số lợi thế so với chạy thận nhân tạo, một phương pháp điều trị thay thế thận khác. Trong số những lợi thế là:

  • Tính linh hoạt hơn của lịch trình, cho phép bệnh nhân thực hiện quy trình tại nhà;
  • Ít hạn chế thực phẩm hơn, vì lọc màng bụng được thực hiện hàng ngày;
  • Ít ảnh hưởng đến lối sống của bệnh nhân;
  • Nguy cơ biến chứng thấp hơn liên quan đến tiếp cận mạch máu.
Ưu điểm
Nhược điểm


Lịch trình lịch trình lớn hơn
Nguy cơ nhiễm trùng cao hơn


Hạn chế thực phẩm thấp hơn
Ít hiệu quả hơn trong loại bỏ độc tố


Ít ảnh hưởng đến lối sống
Yêu cầu đào tạo thích hợp


Nguy cơ biến chứng thấp hơn
<Đánh giá>
Scroll to Top