Kênh Analog là gì

Kênh Analog là gì?

Kênh Analog là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một loại tín hiệu truyền hình hoặc truyền phát radio sử dụng sóng điện từ để gửi thông tin. Trong loại truyền này, thông tin được mã hóa dưới dạng sóng liên tục, khác nhau về biên độ và tần số.

Làm thế nào để một kênh tương tự hoạt động?

Một kênh tương tự hoạt động bằng cách điều chỉnh sóng mang, là sóng tần số cao, với thông tin sẽ được truyền đi. Thông tin này được mã hóa dưới dạng biến thể trong biên độ hoặc tần số của sóng mang.

Khi tín hiệu được truyền đi, nó lan truyền bằng không khí hoặc bằng dây cáp và được chụp bởi ăng -ten hoặc thụ thể. Bộ thu giải mã các biến thể trong sóng sóng mang và chuyển đổi nó một lần nữa thành thông tin dễ hiểu, chẳng hạn như hình ảnh và âm thanh.

Những ưu điểm và nhược điểm của kênh tương tự là gì?

Kênh Analog có một số lợi thế, chẳng hạn như dễ thực hiện và tương thích với các thiết bị cũ hơn. Ngoài ra, truyền tương tự ít bị nhiễu do dạng sóng liên tục của nó.

Tuy nhiên, kênh tương tự cũng có một số nhược điểm. Một là chất lượng của hình ảnh và âm thanh thấp hơn so với kênh kỹ thuật số. Ngoài ra, truyền tương tự chiếm nhiều không gian tần số hơn, điều này giới hạn lượng kênh có sẵn.

Làm thế nào để chuyển kênh tương tự sang kênh kỹ thuật số xảy ra?

Việc chuyển đổi từ kênh analog sang kênh kỹ thuật số là một quá trình đã diễn ra ở một số quốc gia trên thế giới. Sự chuyển đổi này liên quan đến việc thay thế các truyền tương tự bằng truyền kỹ thuật số, cung cấp chất lượng hình ảnh và âm thanh trên.

Để thực hiện quá trình chuyển đổi này, người xem phải có các thiết bị nhận tương thích với tín hiệu kỹ thuật số. Ngoài ra, các đài truyền hình cần điều chỉnh cơ sở hạ tầng truyền tải của họ để hỗ trợ tín hiệu số.

 • Sự khác biệt giữa kênh tương tự và kênh kỹ thuật số là gì?
 • Lợi ích của kênh kỹ thuật số là gì?
 • Làm thế nào tôi có thể điều chỉnh các kênh kỹ thuật số?
 • Các quốc gia đã thực hiện quá trình chuyển đổi sang kênh kỹ thuật số là gì? • Kênh Analog
  Kênh kỹ thuật số


  Hình ảnh thấp hơn và chất lượng âm thanh
  Hình ảnh vượt trội và chất lượng âm thanh


  Số lượng kênh có sẵn ít hơn
  Có nhiều kênh có sẵn


  dễ bị nhiễu hơn

  Ít dễ bị nhiễu

  Scroll to Top