Kế hoạch lấy mẫu là gì

Kế hoạch lấy mẫu là gì?

Kế hoạch lấy mẫu là một kỹ thuật được sử dụng trong các nghiên cứu thống kê để chọn một mẫu đại diện của dân số lớn hơn. Nó được sử dụng khi không khả thi hoặc không thực tế để phân tích tất cả các yếu tố của dân số, do thời gian, chi phí hoặc hậu cần.

Tại sao sử dụng kế hoạch lấy mẫu?

Việc sử dụng kế hoạch lấy mẫu là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của kết quả của một nghiên cứu thống kê. Khi chọn một mẫu đại diện của dân số, có thể có được thông tin liên quan và đưa ra quyết định dựa trên thông tin này.

Kế hoạch lấy mẫu hoạt động như thế nào?

Một kế hoạch lấy mẫu liên quan đến định nghĩa về các tiêu chí lựa chọn mẫu như kích thước mẫu, phương pháp lựa chọn và chiến lược lấy mẫu. Các tiêu chí này được xác định dựa trên các mục tiêu của nghiên cứu và các đặc điểm của dân số.

Khi các tiêu chí được xác định, dữ liệu mẫu được chọn được thu thập. Dữ liệu này sau đó được phân tích thống kê về thông tin về dân số lớn hơn.

Ví dụ về kế hoạch lấy mẫu:

 • Đặt cỡ mẫu: 100 yếu tố
 • Chọn các phần tử mẫu ngẫu nhiên
 • Thực hiện thu thập dữ liệu của các phần tử đã chọn
 • Phân tích thống kê dữ liệu được thu thập • phần tử
  Đặc tính


  1

  Tuổi


  2
  Giới tính


  3
  Thu nhập

  Scroll to Top