Infundibulo là gì

Infundibulum là gì?

Infundibulum là một cấu trúc giải phẫu được tìm thấy ở các phần khác nhau của cơ thể con người và các động vật khác. Nó thực hiện các chức năng cụ thể trong mỗi khu vực nơi nó có mặt, chịu trách nhiệm cho các hoạt động quan trọng khác nhau.

Infundibulo trong hệ thống sinh sản nữ

Trong hệ thống sinh sản nữ, infundibulum là một phần của các ống tử cung, còn được gọi là ống dẫn trứng. Các cấu trúc này chịu trách nhiệm thu được trứng do buồng trứng giải phóng trong quá trình rụng trứng.

Infundibulum có một dạng tương tự như một phễu, với một lỗ mở gọi là xương bụng. Khi giải phóng trứng xảy ra, nó được chụp bởi infundibulum và hướng vào các ống tử cung.

infundibulo trong hệ hô hấp

Trong hệ hô hấp, infundibulum là một cấu trúc có trong phổi. Đây là một phần của phế nang phổi, chịu trách nhiệm cho sự trao đổi khí giữa không khí và máu lấy cảm hứng.

Infundibulo là một túi nhỏ nằm ở cuối phế quản hô hấp. Nó chịu trách nhiệm nhận không khí đến phổi và hướng nó đến phế nang, nơi xảy ra trao đổi oxy và carbon dioxide.

Tầm quan trọng của Infundibulo

Infundibulum đóng vai trò cơ bản trong các hệ thống khác nhau của cơ thể con người. Trong hệ thống sinh sản nữ, nó chịu trách nhiệm bắt trứng và hướng nó vào các ống tử cung, nơi xảy ra thụ tinh.

Trong hệ hô hấp, infundibulum chịu trách nhiệm đảm bảo không khí đến phế nang phổi, nơi xảy ra oxy hóa máu. Nếu không có infundibulum, trao đổi khí sẽ bị xâm phạm và hơi thở sẽ bị suy yếu.

 • Infundibulo trong hệ thống sinh sản nữ
 • Infundibulo trong hệ hô hấp • infundibulo
  Hệ thống


  Ống tử cung
  Người gây giống nữ


  Alveoli phổi
  Hô hấp

  Scroll to Top