HSH là gì

HSH là gì?

HSH là một từ viết tắt có nghĩa là những người đàn ông quan hệ tình dục với đàn ông. Đó là một thuật ngữ được sử dụng để đề cập đến những người đàn ông có quan hệ tình dục với những người đàn ông khác, bất kể xu hướng tình dục của họ. Từ viết tắt này thường được sử dụng trong bối cảnh sức khỏe cộng đồng và phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Phòng ngừa và Sức khỏe

Điều quan trọng là HSH có quyền truy cập vào thông tin về phòng chống bệnh như HIV/AIDS và các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục khác. Việc sử dụng bao cao su, thực hiện thường xuyên các xét nghiệm HIV và các biện pháp phòng ngừa khác là cơ bản cho sức khỏe của những người này.

Nhóm hỗ trợ

Có một số nhóm hỗ trợ và tổ chức hỗ trợ và thông tin cho HSH. Các nhóm này có thể cung cấp hướng dẫn về phòng ngừa, điều trị và chăm sóc sức khỏe cụ thể cho dân số này.

Tầm quan trọng của khả năng hiển thị

Khả năng hiển thị HSH là rất quan trọng để chống lại sự kỳ thị và phân biệt đối xử thường phải đối mặt với những cá nhân này. Cuộc đấu tranh về quyền và bình đẳng là một chương trình nghị sự quan trọng cho toàn bộ cộng đồng LGBTQ+.

Những thách thức mà HSH phải đối mặt

HSH phải đối mặt với những thách thức khác nhau, chẳng hạn như định kiến, thiếu quyền truy cập vào các dịch vụ y tế đầy đủ và sự vô hình xã hội. Điều quan trọng là xã hội nói chung tham gia vào cuộc đấu tranh về quyền và bình đẳng cho dân số này.

 • Phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục;
 • Truy cập vào các dịch vụ y tế;
 • Chống lại định kiến ​​và phân biệt đối xử;
 • Tầm nhìn và Tính đại diện;
 • Các nhóm hỗ trợ và hỗ trợ.
 • nghĩa là


  HSH
  Những người đàn ông có quan hệ tình dục với đàn ông


  HIV/AIDS
  Virus gây suy giảm miễn dịch ở người/Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải


  LGBTQ+

  đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, chuyển giới và queer


  Scroll to Top