Giáo xứ là gì

Giáo xứ là gì?

Một giáo xứ là một sự thống nhất hành chính của Giáo hội Công giáo, có mục tiêu chính của nó là truyền giáo và cung cấp các dịch vụ tôn giáo trong một khu vực địa lý nhất định. Đó là một cộng đồng của các tín hữu gặp nhau xung quanh một nhà thờ giáo xứ và được lãnh đạo bởi một linh mục giáo xứ.

Chức năng của giáo xứ

Một giáo xứ thực hiện một số chức năng quan trọng trong cộng đồng Công giáo. Một số trong những cái chính là:

 • Lễ kỷ niệm đại chúng và phụng vụ;
 • Quản lý các bí tích, như rửa tội, Chrism, Bí tích Thánh Thể, Hôn nhân và Lời thú tội;
 • Quan tâm về mục vụ và tinh thần cho các tín hữu;
 • Thực hiện các hoạt động giáo lý và hình thành tôn giáo;
 • Thúc đẩy các hành động xã hội và chăm sóc;
 • Tổ chức các sự kiện và lễ hội tôn giáo;
 • Bảo trì và bảo tồn nhà thờ và hàng hóa vật chất của nó;
 • Phối hợp các nhóm mục vụ và phong trào;
 • Hợp tác với Giáo phận và các giáo xứ khác trong các hành động mục vụ chung.
 • Tầm quan trọng của giáo xứ trong cuộc sống của các tín hữu

  Giáo xứ đóng một vai trò cơ bản trong cuộc sống của các tín hữu, vì chính họ tìm thấy sự hỗ trợ tinh thần, hình thành tôn giáo và hiệp thông với các người Công giáo khác. Ngoài ra, giáo xứ có trách nhiệm thúc đẩy kinh nghiệm về đức tin và sự tham gia tích cực của các tín hữu trong cộng đồng giáo hội.

  Linh mục giáo xứ, với tư cách là lãnh đạo của giáo xứ, đóng một vai trò của định hướng tâm linh và mục vụ, hỗ trợ các tín hữu trong nhu cầu tâm linh của họ và cung cấp cho họ các bí tích. Ông cũng chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động mục vụ và hành chính của giáo xứ.

  sự tò mò:

  Bạn có biết rằng thuật ngữ “Giáo xứ” bắt nguồn từ “Paroikia” Hy Lạp, có nghĩa là “khu phố” hoặc “cộng đồng”? Điều này phản ánh ý tưởng rằng giáo xứ là một cộng đồng trung thành sống gần nhau và có chung đức tin.

  Ngoài ra, điều quan trọng cần lưu ý là giáo xứ không bị giới hạn trong một mình Giáo hội Công giáo. Các giáo phái Kitô giáo khác, chẳng hạn như Giáo hội Anh giáo và Giáo hội Chính thống, cũng có các giáo xứ riêng của họ, với các cấu trúc và đặc điểm tương tự.
  mệnh giá
  Lãnh đạo
  Đặc điểm chính


  Giáo hội Công giáo
  Linh mục Giáo xứ
  Quản lý bí tích, Lễ kỷ niệm phụng vụ, các hoạt động mục vụ và xã hội.


  Nhà thờ Anh giáo
  Hiệu trưởng
  Các giáo phái Anh giáo, Quản lý các bí tích, các hoạt động mục vụ và xã hội.


  Nhà thờ Chính thống
  Linh mục Giáo xứ
  Phụng vụ ở ngoài, Quản lý SiC

  Scroll to Top