DV của tài khoản Thất nghiệp bảo hiểm tiền mặt là gì

DV của thất nghiệp bảo hiểm tài khoản là gì?

DV (Digiter Digit) của tài khoản bảo hiểm thất nghiệp là một số được sử dụng để đảm bảo sự an toàn và tính toàn vẹn của thông tin liên quan đến lợi ích của bảo hiểm thất nghiệp. Số này được tạo từ tính toán toán học liên quan đến dữ liệu tài khoản và đóng vai trò là một hình thức xác thực.

Làm thế nào để tính toán tài khoản Hộp bảo hiểm thất nghiệp?

Tính toán tài khoản tiền mặt bảo hiểm thất nghiệp DV được thực hiện bằng thuật toán được gọi là Mô -đun 11. Thuật toán này bao gồm một loạt các hoạt động toán học dẫn đến số kiểm tra.

Để tính toán DV của thất nghiệp bảo hiểm tài khoản, bạn cần làm theo các bước sau:

 • Nhận số tài khoản đầy đủ, bao gồm cả chữ số kiểm tra hiện tại;
 • Xóa chữ số kiểm tra hiện tại;
 • Nhân mỗi chữ số của số tài khoản, từ phải sang trái, với số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12, tương ứng;
 • Tổng kết quả của phép nhân;
 • Chia tổng thu được cho 11;
 • Nhận phần còn lại của bộ phận;
 • Trừ phần còn lại thu được từ 11;
 • Nếu kết quả của phép trừ là 0, 1 hoặc 10, chữ số kiểm tra sẽ là 0;
 • Nếu kết quả trừ là 2 đến 9, chữ số kiểm tra sẽ là kết quả.
 • Sau khi thực hiện các bước này, số thu được sẽ là chữ số mới của thất nghiệp Turner Box Turner.

  Tại sao thất nghiệp bảo hiểm tiền mặt lại quan trọng?

  Cash DV Seguro Thất nghiệp rất quan trọng vì nó đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin liên quan đến lợi ích của bảo hiểm thất nghiệp. Với việc sử dụng chữ số kiểm tra, có thể xác minh rằng dữ liệu tài khoản là chính xác và tránh các lỗi hoặc gian lận có thể xảy ra.

  Ngoài ra, DV cũng tạo điều kiện cho việc xác định sự không nhất quán có thể có trong dữ liệu tài khoản, cho phép sửa chữa và cập nhật khi cần thiết.

  Kết luận

  Tiền DV của tài khoản bảo hiểm thất nghiệp là một số được sử dụng để đảm bảo sự an toàn và tính toàn vẹn của thông tin liên quan đến lợi ích của bảo hiểm thất nghiệp. Việc tính toán DV được thực hiện bằng thuật toán mô -đun 11 và đóng vai trò là một hình thức xác thực dữ liệu tài khoản.

  Điều quan trọng là phải nhận thức được DV thất nghiệp CAIXA và kiểm tra xem dữ liệu có chính xác để tránh các lỗi hoặc gian lận có thể xảy ra không. Nếu bạn có câu hỏi hoặc vấn đề, nên liên hệ Caixa Econômica liên bang để biết thêm thông tin và hướng dẫn.

  Scroll to Top