Đóng góp hỗ trợ trong viêm đồng nhất là gì

Đóng góp hỗ trợ trong bảng lương là gì?

Đóng góp hỗ trợ trong bảng lương là giá trị giảm giá hàng tháng của tiền lương của người lao động, với mục tiêu tài chính và các hoạt động của họ. Đóng góp này được quy định trong các công ước lao động tập thể và nhằm mục đích hỗ trợ chi phí công đoàn, chẳng hạn như duy trì cấu trúc vật lý, thanh toán cho nhân viên và hoạt động thực hiện cho người lao động.

Làm thế nào để đóng góp hỗ trợ hoạt động?

Đóng góp hỗ trợ được chiết khấu trực tiếp từ tiền lương của người lao động và được chuyển cho Liên minh đại diện thể loại chuyên nghiệp. Nói chung, giảm giá được thực hiện tự động trong bảng lương, cùng với các khoản giảm giá bắt buộc khác, chẳng hạn như thuế thu nhập và đóng góp an sinh xã hội.

Điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng sự đóng góp chăm sóc chỉ có thể được giảm giá từ những người lao động được liên kết với Liên minh hoặc được chi trả bởi Thỏa thuận Lao động tập thể cung cấp cho đóng góp này. Nếu người lao động không liên kết với công đoàn hoặc không được bảo vệ bởi thỏa thuận tập thể, anh ta không bắt buộc phải trả khoản đóng góp này.

Lợi ích của việc đóng góp hỗ trợ là gì?

Đóng góp hỗ trợ nhằm mục đích tài trợ cho các hoạt động của các công đoàn cho người lao động. Do đó, các lợi ích có thể thay đổi tùy theo các hành động được thực hiện bởi Liên minh, nhưng thường bao gồm:

 • Hỗ trợ pháp lý miễn phí trong các vụ án lao động;
 • Các khóa học, bài giảng và các sự kiện đào tạo chuyên nghiệp;
 • Đại diện của công nhân trong thương lượng tập thể;
 • Bảo vệ quyền lao động;
 • Hiệu suất trong các vấn đề về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp;
 • Trong số những người khác.
 • Điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng các lợi ích có thể thay đổi từ công đoàn đến công đoàn, và cần phải tham khảo thỏa thuận lao động tập thể và các hành động do thực thể công đoàn thực hiện để biết những lợi ích cụ thể được cung cấp cho người lao động.
  Lợi ích của sự đóng góp hỗ trợ


  Hỗ trợ pháp lý miễn phí


  Các khóa học, bài giảng và các sự kiện đào tạo


  Đại diện trong thương lượng tập thể


  Bảo vệ quyền lao động


  Hiệu suất an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

  Ngoài ra, đóng góp hỗ trợ cũng có thể được sử dụng để tài trợ cho các hành động tập thể để bảo vệ lợi ích của người lao động, chẳng hạn như các vụ kiện để đảm bảo tuân thủ quyền lao động hoặc đặt câu hỏi về tính hợp lệ của các quy tắc gây hại cho người lao động.

  Tìm hiểu thêm về đóng góp hỗ trợ

  Tóm lại, đóng góp hỗ trợ trong bảng lương là giá trị chiết khấu của tiền lương của người lao động để tài trợ cho các hoạt động của các công đoàn ủng hộ lợi ích của danh mục chuyên nghiệp. Đóng góp này có thể mang lại những lợi ích như hỗ trợ pháp lý miễn phí, các khóa đào tạo, đại diện trong thương lượng tập thể và bảo vệ quyền lao động.

  Scroll to Top