Điều gì là tự nhiên trong tài liệu

Điều gì là tự nhiên trong tài liệu?

Tính tự nhiên trong tài liệu là thông tin chứa một số tài liệu chính thức, chẳng hạn như thẻ ID (ID) và hộ chiếu. Nó chỉ ra nơi sinh của con người, nghĩa là thành phố và nhà nước mà người đó được sinh ra.

Tại sao tự nhiên lại quan trọng?

Tính tự nhiên rất quan trọng vì đó là thông tin giúp xác định nguồn gốc của một người. Nó có thể được sử dụng trong các bối cảnh khác nhau, chẳng hạn như các quy trình chọn lọc, đăng ký trong các cơ quan công cộng và tư nhân, trong số những người khác.

Độ tự nhiên trong tài liệu được chỉ ra như thế nào?

Tính tự nhiên được chỉ định trong tài liệu bằng cách hoàn thành một trường cụ thể. Nói chung, cần phải thông báo cho thành phố và tình trạng sinh của người đó.

Ví dụ:

Trong thẻ ID (ID), độ tự nhiên được chỉ định như sau:
RG
tự nhiên


123456789
Sao Paulo – SP

Trong ví dụ trên, người được sinh ra ở thành phố São Paulo, Bang São Paulo.

Scroll to Top