Điều chế là gì

Điều chế là gì?

Điều chế là một quá trình được sử dụng trong viễn thông và điện tử để truyền thông tin thông qua tín hiệu sóng mang. Nó bao gồm sửa đổi một hoặc nhiều đặc điểm của tín hiệu sóng mang theo thông tin sẽ được truyền.

Các loại điều chế

Có một số loại điều chế, mỗi loại phù hợp cho các ứng dụng khác nhau. Một số loại điều chế chính là:

Điều chế biên độ (AM)

Điều chế biên độ là một trong những loại điều chế đơn giản nhất. Trong loại điều chế này, biên độ của tín hiệu sóng mang được thay đổi theo thông tin được truyền đi.

Điều chế tần số (FM)

Điều chế tần số được sử dụng trong các hệ thống phát thanh và truyền hình. Trong loại điều chế này, tần số của tín hiệu sóng mang được thay đổi theo thông tin sẽ được truyền.

Điều chế giai đoạn (PM)

Điều chế giai đoạn được sử dụng trong các hệ thống truyền thông kỹ thuật số. Trong loại điều chế này, pha tín hiệu sóng mang được thay đổi theo thông tin được truyền đi.

Ưu điểm của điều chế

Điều chế có một số lợi thế, chẳng hạn như:

 • Cho phép bạn truyền thông tin đến quãng đường dài;
 • Cho phép bạn truyền thông tin hiệu quả, tận dụng dung lượng kênh truyền thông;
 • Cho phép bạn truyền các loại thông tin khác nhau, chẳng hạn như giọng nói, dữ liệu và video;
 • Cho phép ghép kênh tín hiệu, tức là truyền đồng thời nhiều tín hiệu trên cùng một kênh.

Ứng dụng điều chế

Điều chế được sử dụng rộng rãi trong một số khu vực, chẳng hạn như:

 • Viễn thông;
 • Đài phát thanh và truyền hình;
 • Giao tiếp vệ tinh;
 • Giao tiếp kỹ thuật số;
 • Mạng máy tính;
 • Truyền dữ liệu ở tốc độ cao;
 • Giao tiếp không dây.

Kết luận

Điều chế là một quá trình cơ bản để truyền thông tin trong các hệ thống truyền thông. Nó cho phép chúng tôi truyền thông tin hiệu quả và tận dụng tối đa dung lượng kênh truyền thông. Ngoài ra, điều chế được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như viễn thông, đài phát thanh và truyền hình, giao tiếp vệ tinh và mạng máy tính.

Scroll to Top