Diễn viên DRT là gì

Diễn viên DRT là gì?

DRT của diễn viên, còn được gọi là một kỷ lục chuyên nghiệp diễn viên, là một tài liệu do Liên minh các nghệ sĩ và kỹ thuật viên phát hành trong các chương trình được đặt ra chứng minh sự đào tạo và trình độ chuyên môn của một diễn viên.

Tại sao diễn viên DRT lại quan trọng?

Diễn viên DRT rất quan trọng vì đó là một yêu cầu bắt buộc để thực hành diễn xuất ở Brazil. Không có hồ sơ này, chuyên gia không thể hành động hợp pháp trong các chương trình sân khấu, truyền hình, điện ảnh hoặc bất kỳ hình thức biểu hiện nghệ thuật nào khác.

Cách lấy diễn viên DRT?

Để có được diễn viên DRT, bạn cần làm theo một số bước:

 • Đào tạo: Bước đầu tiên là thực hiện đào tạo về nhà hát, điện ảnh hoặc các khu vực liên quan. Điều quan trọng là tìm kiếm các khóa học được công nhận và chất lượng.
 • Tài liệu: Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, cần phải thu thập các tài liệu cần thiết, chẳng hạn như các bản sao của ID, CPF, bằng chứng cư trú, giấy chứng nhận các khóa học được tổ chức, trong số những người khác.
 • Liên minh: Bước tiếp theo là tìm kiếm khu vực của bạn và yêu cầu đăng ký. Cần phải trả một khoản phí và trình bày các tài liệu cần thiết.
 • Đánh giá: Sau khi yêu cầu, Sated sẽ đưa ra đánh giá để xác minh rằng chuyên gia có thể nhận được DRT của diễn viên. Đánh giá này có thể bao gồm các bài kiểm tra thực tế và lý thuyết.
 • Đăng ký: Sau khi được phê duyệt trong đánh giá, chuyên gia sẽ nhận được DRT của diễn viên, có giá trị trên toàn lãnh thổ quốc gia.
 • Lợi ích của diễn viên DRT

  Diễn viên DRT mang lại một số lợi ích cho chuyên gia, chẳng hạn như:

  • Tính hợp pháp: Với việc đăng ký, diễn viên có thể thực hiện nghề nghiệp hợp pháp và thường xuyên.
  • Tính đại diện: DRT của diễn viên được công nhận là biểu tượng của sự chuyên nghiệp và năng lực trong khu vực.
  • Truy cập vào quyền lao động: Đăng ký cho phép diễn viên có quyền truy cập vào quyền lao động, chẳng hạn như nghỉ hưu, bảo hiểm thất nghiệp, trong số những người khác.
  • Cơ hội: Nhiều sản phẩm yêu cầu các diễn viên phải có DRT tham dự buổi thử giọng và lựa chọn.

  Kết luận

  Diễn viên DRT là một tài liệu thiết yếu cho những người muốn hành động chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật. Ngoài việc là một yêu cầu bắt buộc, đăng ký mang lại lợi ích và cơ hội cho chuyên gia. Do đó, điều quan trọng là tìm kiếm đào tạo thích hợp và làm theo các bước cần thiết để có được diễn viên drt.

  Scroll to Top