Đấu thầu ở Tòa thị chính là gì

Đấu thầu tại Tòa thị chính là gì?

Đấu thầu tại Tòa thị chính là một quá trình được sử dụng để thuê dịch vụ, làm việc hoặc có được hàng hóa cho đô thị. Đó là một cách để đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp trong việc tuyển dụng công cộng, tránh ưu đãi và đảm bảo cạnh tranh giữa các bên quan tâm.

Làm thế nào để đấu thầu tại Tòa thị chính hoạt động?

Đấu thầu tại Tòa thị chính tuân theo một loạt các bước và thủ tục được thiết lập bởi luật pháp. Quá trình thường bắt đầu bằng việc xuất bản một thông báo, chứa tất cả các thông tin tuyển dụng, chẳng hạn như đối tượng, thời hạn, tiêu chí lựa chọn và tài liệu cần thiết.

Sau khi công bố thông báo, các bên quan tâm có thể gửi các đề xuất và tài liệu của họ để tham gia đấu thầu. Các đề xuất được phân tích và đánh giá theo các tiêu chí được thiết lập trong thông báo, chẳng hạn như giá cả, chất lượng, thời gian giao hàng, trong số các tiêu chí khác.

Sau khi phân tích các đề xuất, giai đoạn trình độ được thực hiện, trong đó các tài liệu và năng lực kỹ thuật và tài chính của những người tham gia được xác minh. Những người đáp ứng tất cả các yêu cầu được coi là đủ điều kiện và đi đến giai đoạn phán xét.

Trong giai đoạn thử nghiệm, đề xuất thuận lợi nhất cho hành chính công được chọn, có tính đến các tiêu chí được thiết lập trong thông báo. Người chiến thắng đấu thầu sau đó được thuê để thực hiện dịch vụ, làm việc hoặc cung cấp hàng hóa.

Tại sao việc đấu thầu trong thành phố lại quan trọng?

Đấu thầu trong Tòa thị chính là rất quan trọng vì nó đảm bảo các cơ hội bình đẳng trong số những người quan tâm đến việc tuyển dụng với chính phủ. Ngoài ra, nó đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp trong việc tuyển dụng, tránh các trường hợp tham nhũng và ủng hộ.

Với đấu thầu, thành phố có thể chọn đề xuất thuận lợi nhất cho hành chính công, có tính đến các tiêu chí như giá cả, chất lượng và thời gian giao hàng. Điều này góp phần vào hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên công cộng.

Các loại đấu thầu tại Tòa thị chính

Có nhiều loại đấu thầu khác nhau có thể được sử dụng bởi thành phố, theo bản chất của đối tượng được thuê. Một số loại chính là:

 • Cạnh tranh: Đây là loại đấu thầu phổ biến nhất, được sử dụng để thuê giá trị hoặc độ phức tạp cao hơn.
 • Giá lấy: Nó được sử dụng để tuyển dụng giá trị trung bình, được thực hiện trong số các bên liên quan đã đăng ký trước đó.
 • Lời mời: Nó được sử dụng để tuyển dụng giá trị thấp hơn, được thực hiện bằng lời mời cho các công ty đã đăng ký trước đó.
 • Cuộc thi: Nó được sử dụng để thuê các dịch vụ kỹ thuật chuyên dụng, chẳng hạn như các dự án kiến ​​trúc và kỹ thuật. • Loại giá thầu
  Đặc điểm


  Cạnh tranh
  Thuê giá trị hoặc độ phức tạp cao hơn


  Đang lấy giá
  tuyển dụng giá trị trung bình


  Lời mời
  tuyển dụng giá trị thấp hơn


  Cuộc thi
  tuyển dụng các dịch vụ kỹ thuật chuyên dụng

  Tài liệu tham khảo:

 • Luật số 8.666/1993 – Hợp đồng đấu thầu và hợp đồng hành chính
 • Cổng thông minh trong suốt
 • Scroll to Top