CTE trong hóa đơn là gì

CTE trong hóa đơn là gì?

Kiến thức về vận chuyển điện tử (CTE) là một tài liệu thuế điện tử được sử dụng để ghi lại việc cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Nó thay thế mô hình hóa đơn giấy cũ, mang lại nhiều sự nhanh nhẹn, an toàn và giảm chi phí cho các công ty.

CTE hoạt động như thế nào?

CTE là điện tử được E -Sissued và có một số nhận dạng duy nhất, phải được thông báo ở tất cả các giai đoạn vận chuyển. Nó chứa thông tin về người gửi, người nhận, hàng hóa vận chuyển, giá trị, trong số các dữ liệu liên quan khác.

Ngoài ra, CTE cũng có thể được sử dụng để theo dõi hàng hóa trong quá trình vận chuyển, cho phép cả người gửi và người nhận có quyền truy cập vào thông tin về vị trí tải và trạng thái.

Những lợi thế của CTE là gì?

Việc sử dụng CTE có một số lợi thế cho các công ty và toàn bộ ngành vận tải hàng hóa. Một số lợi thế chính là:

 • Giảm giấy, in và lưu trữ;
 • Sự nhanh nhẹn hơn trong quá trình phát hành và nhận hóa đơn;
 • Giảm lỗi và làm lại, vì CTE được cấp điện tử;
 • Bảo mật thông tin lớn hơn, vì CTE có hiệu lực pháp lý;
 • Khả năng theo dõi tải trong thời gian thực;
 • Tích hợp dễ dàng với các hệ thống khác, chẳng hạn như ERP của công ty.
 • Điều quan trọng cần lưu ý là CTE là bắt buộc đối với các công ty thực hiện vận chuyển hàng hóa và cần phải phát hành tài liệu trước khi bắt đầu vận chuyển.
  phần tử
  Mô tả


  & lt; H1 & gt;

  Blog Tiêu đề chính


  & lt; H2 & gt;

  Blog Tiêu đề phụ


  & lt; H3 & gt;

  Tiêu đề đại học blog


  & lt; Strong & gt;

  Văn bản táo bạo


  & lt; p & gt;

  Đoạn văn bản


  & lt; span & gt;

  Phần tử đánh dấu chung


  & LT;
  Danh sách được phong chức


  & lt; li & gt;

  Liệt kê mục


  & lt; bảng & gt;

  Bảng


  & lt; Thead & gt;

  Tiêu đề bảng


  & lt; tr & gt;

  Dòng bảng


  & lt; th & gt;

  ô tiêu đề bảng


  & lt; tbody & gt;

  Cơ thể của bảng


  & lt; TD & gt;

  ô bảng  & lt; A & gt;

  Liên kết


  & lt; ref & gt;

  Tham chiếu


  & lt; iframe & gt;

  Phần tử

  để kết hợp nội dung bên ngoài

  Scroll to Top