Confea là gì

Confea là gì?

Confea (Hội đồng Kỹ thuật và Nông học Liên bang) là một khu vực tự trị liên bang chịu trách nhiệm về quy định và giám sát các hoạt động kỹ thuật chuyên nghiệp, nông học, địa chất, địa lý và khí tượng học ở Brazil.

Quy định và kiểm tra

Confea có mục tiêu chính của nó để đảm bảo chất lượng và sự an toàn của các hoạt động được thực hiện bởi các chuyên gia trong các lĩnh vực này, cũng như đảm bảo tuân thủ các quy tắc đạo đức và kỹ thuật được thiết lập để thực hiện các ngành nghề.

Đối với điều này, Confea quy định và kiểm tra thực hành chuyên nghiệp, phát hành hồ sơ và danh mục đầu tư chuyên nghiệp, thúc đẩy các hành động kiểm tra và áp dụng các biện pháp trừng phạt kỷ luật khi cần thiết.

Cấu trúc confea

Confea bao gồm một tập hợp các hội đồng khu vực, được gọi là Crea (Hội đồng kỹ thuật khu vực và nông học), có mặt ở tất cả các bang Brazil và quận liên bang.

Mỗi CREA chịu trách nhiệm kiểm tra và đăng ký các chuyên gia và công ty kỹ thuật, nông học, địa chất, địa lý và khí tượng học trong phạm vi quyền hạn của họ.

Hiệu suất của Confea

Confea hoạt động trong một số lĩnh vực, chẳng hạn như:

 • Kỹ thuật dân dụng;
 • Kỹ thuật điện;
 • Kỹ thuật cơ khí;
 • Kỹ thuật sản xuất;
 • nông học;
 • Địa chất;
 • Địa lý;
 • Khí tượng học.
 • Ngoài ra, Confea cũng thúc đẩy các hành động đánh giá cao chuyên nghiệp, chẳng hạn như tổ chức các sự kiện, khóa học và bài giảng, nhằm mục đích cải thiện kỹ thuật và khoa học của các chuyên gia đã đăng ký.

  Tầm quan trọng của Confea

  Confea đóng một vai trò quan trọng trong xã hội, đảm bảo rằng các hoạt động chuyên nghiệp trong các lĩnh vực kỹ thuật, nông học, địa chất, địa lý và khí tượng học được thực hiện một cách đạo đức, có trách nhiệm và an toàn.

  Với hiệu suất của Confea, có thể đảm bảo chất lượng của các công trình và dịch vụ được cung cấp bởi các chuyên gia trong các lĩnh vực này, góp phần phát triển bền vững của đất nước.

  Ngoài ra, Confea cũng hành động bảo vệ lợi ích của các chuyên gia đã đăng ký, tìm cách coi trọng nghề nghiệp của họ và đảm bảo điều kiện làm việc đầy đủ.

  Tóm lại, Confea là một tổ chức thiết yếu cho ngành kỹ thuật, nông học, địa chất, địa lý và khí tượng học ở Brazil, thúc đẩy quy định, giám sát và đánh giá cao các ngành nghề này.

  Scroll to Top