Chủ nghĩa quyết định địa lý là gì

Chủ nghĩa quyết định địa lý là gì?

Chủ nghĩa quyết định địa lý là một lý thuyết tìm cách giải thích làm thế nào môi trường vật lý ảnh hưởng đến văn hóa và hành vi của con người. Lý thuyết này cho thấy rằng các đặc điểm địa lý của một địa điểm, như khí hậu, cứu trợ và tài nguyên thiên nhiên, xác định sự phát triển xã hội, kinh tế và chính trị của một xã hội.

Chủ nghĩa quyết định địa lý hoạt động như thế nào?

Theo chủ nghĩa quyết định địa lý, các điều kiện tự nhiên của một nơi định hình các đặc điểm và hành vi của những người sống trong đó. Ví dụ, ở các khu vực có khí hậu lạnh và tài nguyên thiên nhiên khan hiếm, nhiều khả năng mọi người phát triển văn hóa sinh tồn, với các hoạt động như săn bắn, câu cá và sinh hoạt nông nghiệp.

Mặt khác, ở những khu vực có khí hậu nóng và sự phong phú của tài nguyên thiên nhiên, nhiều khả năng mọi người phát triển một nền văn hóa tập trung vào giải trí và thương mại, với các hoạt động như nông nghiệp thương mại và du lịch.

Những lời chỉ trích về chủ nghĩa quyết định địa lý

Mặc dù đó là một lý thuyết có ảnh hưởng trong quá khứ, chủ nghĩa quyết định địa lý đã nhận được những lời chỉ trích theo thời gian. Nhiều người cho rằng lý thuyết này quá đơn giản hóa mối quan hệ giữa môi trường và văn hóa, bỏ qua các yếu tố quan trọng khác, chẳng hạn như lịch sử, chính trị và quan hệ xã hội.

Ngoài ra, chủ nghĩa quyết định địa lý có thể dẫn đến các khuôn mẫu và định kiến ​​bằng cách gợi ý rằng một số nhóm người nhất định “kém hơn” hoặc “vượt trội” dựa trên các đặc điểm địa lý của chúng.

Ví dụ về chủ nghĩa quyết định địa lý trong lịch sử

Một ví dụ lịch sử về chủ nghĩa quyết định địa lý là lý thuyết về “số phận rõ ràng” ở Hoa Kỳ. Lý thuyết này tuyên bố rằng người Mỹ có luật thiêng liêng để mở rộng lãnh thổ của họ sang phương Tây, vì họ tin rằng địa lý thuận lợi của đất nước dự định họ.

 • Lý thuyết xác định địa lý
 • Những lời chỉ trích về chủ nghĩa quyết định địa lý
 • Ví dụ lịch sử về chủ nghĩa quyết định địa lý • Lý thuyết
  những lời chỉ trích
  Ví dụ lịch sử  Chủ nghĩa quyết định địa lý
  Bỏ qua các yếu tố khác
  Lý thuyết về “số phận rõ ràng”


  Scroll to Top