Chỉ số cephalic trên siêu âm là gì

Chỉ số Cephalic trong siêu âm là gì?

Chỉ số cephalic là một tham số được sử dụng trong siêu âm sản khoa để đánh giá sự phát triển của hộp sọ thai nhi. Nó được tính toán từ các phép đo của đường kính hai chiều (DBP) và chu vi cephalic (PC) thu được trong kỳ thi.

Chỉ số Cephalic được tính toán như thế nào?

Chỉ số cephalic được tính bằng cách chia đường kính hai chiều cho chu vi cephalic và nhân kết quả với 100. Công thức như sau:

chỉ số cephalic = (dbp/pc) * 100

Biện pháp này được thể hiện theo tỷ lệ phần trăm và có thể thay đổi tùy theo tuổi thai. Nó được sử dụng để đánh giá sự tăng trưởng đúng của hộp sọ thai nhi và xác định những thay đổi có thể có trong phát triển.

Tầm quan trọng của chỉ số cephalic trong siêu âm là gì?

Chỉ số cephalic là một chỉ số quan trọng để đánh giá sức khỏe và sự phát triển của thai nhi. Nó có thể giúp xác định các vấn đề như hạn chế tăng trưởng trong tử cung, microcephaly, macrocephaly và các dị thường sọ khác.

Ngoài ra, chỉ số cephalic cũng có thể được sử dụng để ước tính trọng lượng của thai nhi, cùng với các biện pháp khác thu được trong siêu âm.

 • Hạn chế tăng trưởng trong tử cung
 • Microcephaly
 • Macrocephalia
 • dị thường sọ • Tuổi thai
  Chỉ số Cephalic bình thường


  12 tuần
  85-95%


  20 tuần
  80-90%


  30 tuần
  75-85%


  40 tuần
  70-80%

  Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ số cephalic nên được giải thích bởi một bác sĩ chuyên siêu âm sản khoa, có tính đến các yếu tố lâm sàng khác và kiểm tra bổ sung.

  Tài liệu tham khảo

  Scroll to Top