Bằng tốt nghiệp là gì

Bằng tốt nghiệp là gì?

Văn bằng là một tài liệu chính thức chứng minh việc hoàn thành một khóa học hoặc đào tạo học thuật. Nó được ban hành bởi các tổ chức giáo dục, như các trường đại học và trường kỹ thuật, và có giá trị pháp lý.

Tầm quan trọng của bằng tốt nghiệp

Bằng tốt nghiệp rất quan trọng vì nó chứng thực rằng cá nhân có kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện một nghề cụ thể. Ngoài ra, đó là một yêu cầu thường được yêu cầu bởi các công ty khi thuê một chuyên gia.

Các loại bằng tốt nghiệp

Có nhiều loại bằng tốt nghiệp khác nhau, theo trình độ đào tạo và khu vực nghiên cứu. Một số ví dụ là:

 • Bằng tốt nghiệp đại học: Có được bằng cách hoàn thành một khóa học giáo dục đại học, chẳng hạn như bằng cấp về quản trị hoặc kỹ thuật;
 • Bằng tốt nghiệp sau đại học: Có được bằng cách hoàn thành khóa học chuyên môn, thạc sĩ hoặc tiến sĩ;
 • Văn bằng kỹ thuật: Có được bằng cách hoàn thành khóa học kỹ thuật, với tư cách là kỹ thuật viên máy tính hoặc kỹ thuật viên điều dưỡng.
 • Làm thế nào để có được bằng tốt nghiệp?

  Để có được bằng tốt nghiệp, cần phải tuân thủ tất cả các yêu cầu của khóa học, chẳng hạn như hoàn thành các môn học và hoàn thành công việc thực tập hoặc hoàn thành. Sau đó, cần phải yêu cầu ban hành bằng tốt nghiệp trong tổ chức giáo dục.

  Hiệu lực của bằng tốt nghiệp

  Bằng tốt nghiệp có giá trị trên toàn lãnh thổ quốc gia và được Bộ Giáo dục (MEC) công nhận. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cần phải thực hiện quá trình xác nhận lại bằng tốt nghiệp ở các quốc gia khác, nếu chuyên gia muốn thực hành bên ngoài Brazil.

  Kết luận

  Văn bằng là một tài liệu quan trọng để chứng minh sự hình thành học tập và chuyên nghiệp của một cá nhân. Nó được ban hành bởi các tổ chức giáo dục và có giá trị pháp lý. Có bằng tốt nghiệp có thể mở cửa trong thị trường việc làm và đảm bảo cơ hội nghề nghiệp tốt hơn.

  Scroll to Top